นโยบายการเปลี่ยนและคืนสินค้า

นโยบายการเปลี่ยนและคืนสินค้า

บริษัท บันลือบุ๊คส์  จำกัด (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งนโยบายการคืนเงินเพื่อเป็นข้อตกลงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์ ดังนี้

นโยบายการสั่งซื้อสินค้า

สินค้าเมื่อทำรายการสั่งซื้อและชำระเงินเสร็จสิ้นแล้ว ไม่สามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง แก้ไขใดๆ กรุณาตรวจสอบรายการสินค้าก่อนทำการชำระเงินทุกครั้ง

กรณี สินค้าหมด Stock, สินค้ายกเลิกการผลิต, ราคาสินค้าที่ระบุทางหน้า Website ไม่ตรงกับราคาที่จำหน่ายจริง หรือ กรณีที่เกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย (System Error) ที่อาจเกิดขึ้น ทางบริษัทจะทำการติดต่อและแจ้งลูกค้าให้ทราบเพื่อดำเนินการชำระเงินคืน

นโยบายการคืนสินค้า

หากสินค้าสภาพสินค้าไม่สมบูรณ์จากการผลิต มีตำหนิ หรือสินค้าที่ลูกค้าได้รับไม่ตรงกับที่สั่งซื้อ กรุณาแจ้งทางร้านภายใน 7 วันนับจากวันได้รับสินค้า เพื่อทำการเปลี่ยน หรือ คืนเงิน โดยจะไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

นโยบายการคืนเงิน

กรณี สินค้าหมดสต็อคชั่วคราว, สินค้ายกเลิกการผลิต, ราคาสินค้าที่ระบุทางหน้า Website ไม่ตรงกับราคาที่จำหน่ายจริง หรือ กรณีที่เกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย (System Error) ที่อาจเกิดขึ้น ทางบริษัทจะดำเนินการดังนี้

–  ลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน ผ่านช่องทางการโอนเงิน หลังจากยืนยันการชำระเงินและแจ้งรายละเอียดการชำระเงินคืนเรียบร้อยแล้ว จะใช้เวลาคืนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ลูกค้าแจ้งภายใน 30 วัน หากมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการโอนเงินจะถูกหักจากยอดเงินโอน

–  กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน ตัดผ่านบัตรเดบิต เครดิต หรือแสกน QR Code บริษัทจะทำการตรวจสอบในระบบเพื่อดำเนินการชำระเงินคืนให้ แต่หากไม่สำเร็จ จะส่งเรื่องขอคืนเงินไปยังบริษัทที่ได้ทำการดูแลระบบชำระเงิน โดยการคืนเงินจะขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละกรณี ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการคืนเงินตั้งแต่ 30-60 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับแจ้งเรื่อง

*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย

*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ช่องทางติดต่อ

สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้  ทางinbox เพจ contreading.official หรือเบอร์ติดต่อ 02-641-9955

ระหว่างเวลา 10.00 น. – 18.00 น. ทุกวัน  ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์