ณัฐกานต์ ศรีสมบูรณ์

จาก Booky70 ถึง ลำเพา—ซาสะ: คุยกับนักเขียนนิยายยูริในวันที่สังคมไทยไม่อยากอ่านเรื่องของผู้หญิง

“เมื่อเหล่านารีเลือกเป็นอื่น ไม่ขอเป็นไปตามวิถีที่สังคมกำหนดกฎกรอบไว้เช่นนั้นแล้วในทุกๆ วันจึงต้องพบเจอกับอุปสรรคนานัปสารพัดปัญหาหลากหลาย ‘เอฟคลับ’ คือสถานที่พักใจและกายของพวกเธอ”

cont.