อาทิตย์ ศรีจันทร์

นักวิจารณ์/นักเรียน มีร่างกายที่แข็งแรงแต่จิตใจไม่แจ่มใส

วัฒน์ วรรลยางกูร: ชีวิตแห่งการเนรเทศและถูกเนรเทศ

ภาพ: NJORVKS

“คงเป็นความรู้สึกคล้ายช่วง 6 ตุลาฯ แหละ คือกลัวแต่ก็ต้องเคลื่อนไหว ซึ่งผมก็คิดไว้กับตัวเองด้วยว่าถ้าเกิดรัฐประหารเมื่อไหร่ ผมคงต้องไปเมื่อนั้น..."

cont.