จิรัฏฐ์ ประเสริฐทรัพย์

พำนักอยู่เชียงใหม่ เป็นนักเขียน ผลงานล่าสุดคือรวมเรื่องสั้น ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งเศร้า

เรื่องราวของ ‘WILD DOG BOOKSHOP’ ร้านหนังสือในขอนแก่นที่โดดเดี่ยวแต่ไม่เดียวดาย

โอ๊บ—บุรินทร์ฑร ตันตระกูล นอนในร้านหนังสือ เขาเป็นคนสตูล จบคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทำงานเป็นนิติกรอยู่หลายปี หนีไปบวชวัดป่าที่สุรินทร์ และตัดสินใจกลับไปเรียนต่อปริญญาโท เขาเรียนไม่จบ

cont.