เฉลิมณัฐ แก้วประดับ

อยากเป็นช่างภาพ แต่ส่วนมากทำงานผู้ช่วย

คุยเรื่องการเขียนกับ ‘uninspired by current events’ ศิลปินที่ไม่ชอบเขียน

แม้จะมีแผนต่อยอดผลงานที่วาดลงในเพจ uninspired by current events ไปสู่สื่อรูปแบบอื่นๆ แต่เมื่อสำนักพิมพ์แซลมอนชวนให้ แก่น—สารัตถะ จึงเสถียรทรัพย์ คัดเลือกงานมารวมเล่มพิมพ์เป็นหนังสือ เขากลับรู้สึกแปลกใจไม่น้อย

cont.