จิรัฏฐ์ เฉลิมแสนยากร

นักเขียนและนักวิจารณ์ มีอีกนามปากกาคือ สมุด ทีทรรศน์

การหลอกหลอนของ ‘ปีศาจ’: ความหมายและคุณค่าของนวนิยายจากบทวิจารณ์คัดสรร

ภาพ: NJORVKS

นวนิยายเรื่อง ปีศาจ ของ เสนีย์ เสาวพงศ์ เป็นนวนิยายไทยที่นับได้ว่า มีการตีพิมพ์ซ้ำมากที่สุดเล่มหนึ่ง

cont.