ณัฐพงษ์ วิรุฬหกุล

นักเขียนผู้ชอบอ่านทุกสิ่ง ณ ปัจจุบันกำลังเขียนเรื่องเล่าจากข้างใต้ผืนฟ้าที่ไร้แสงและเป็นผู้ดูแลกลุ่ม Lovecraftian Thailand

เรียนรู้ความกลัวกับ ‘เอช. พี. เลิฟคราฟท์’ นักเขียนผู้มีอิทธิพลต่องาน Cosmic Horror | A-Z

ภาพ: NJORVKS

แม้ว่าคุณอาจไม่รู้จักหรือไม่คุ้นเคยกับนักเขียนที่มีชื่อว่า ‘เอช. พี. เลิฟคราฟท์’ (H. P. Lovecraft) แต่อย่างน้อย คุณก็อาจจะคุ้นเคยกับสิ่งที่เขาสร้างขึ้นอย่างท่านเทพปลาหมึกหนวดงามร่างเขียวนามว่า ‘คธูลู’ (Cthulhu)

cont.