ณิศวร์ฐิตะ ทองน้อย

เรียนมาด้านภาษาและวรรณกรรม ชอบอ่านหนังสือทั้งในเวลาว่างและเวลาที่ไม่ว่าง

แด่การผลัดทิ้งซึ่งหญิงชาย แด่ความลื่นไหลที่ผลิบาน: ถ้อยแถลงเรื่องเพศอันทรงพลัง | CURRENTLY READING

ภาพ: NJORVKS

หนังสือ: แด่การผลัดทิ้งซึ่งหญิงชาย แด่ความลื่นไหลที่ผลิบาน (Beyond the Gender Binary) | Alok Vaid-Menon (เขียน) มุกดาภา ยั่งยืนภราดร (แปล)

cont.