นริศพงศ์ รักวัฒนานนท์

เชื่อว่าการอ่านและเขียนทำให้ชีวิตมีความหมายเลยเขียนเรื่อยมา ทั้งโฆษณา บทความ คอนเทนต์ และหนังสือรวมเรื่องสั้น ‘Family Comes First ด้วยรักและผุพัง’

ในวันเหมาะเจาะ ผมลัดเลาะมหาวิทยาลัยวาเซดะ ไปยังห้องสมุดฮารูกิ มูราคามิ

ภาพ: ms.midsummer

เวลาบ่ายโมง ณ มหาวิทยาลัยวาเซดะ ฝนตกบางเบา หากต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่เช้า พาอุณหภูมิให้ลดต่ำ ผมกระชับร่มในมือแน่น ห่อตัวฝ่าความหนาวเดินลึกเข้าไปในทิวแถวของต้นไม้ที่ขยับรับล้อกับจังหวะกระทบของฝนอย่างเงียบงัน

cont.