โชติกา ปริณายก

ครีเอทีฟที่ชอบเล่าเรื่องผ่านตัวอักษร ภาพถ่าย และภาพเคลื่อนไหว

ชุดนักประดาน้ำและผีเสื้อ: บ่งบอกสิ่งสำคัญแก่ผู้มีชีวิตให้อยากมีชีวิตต่อไป | CURRENTLY READING

ภาพ: NJORVKS

หนังสือ: ชุดประดาน้ำและผีเสื้อ | Jean-Dominique Bauby (เขียน) วัลยา วิวัฒน์ศร (แปล)

cont.