คณพล วงศ์วิเศษไพบูลย์

สัมภาษณ์ให้สนุก เขียนให้ได้ความรู้ สู่อนาคตที่สดใส

สวมบทเป็นจอมยุทธ์ ฝากตัวเป็นศิษย์ในราชสำนัก แล้วไปท่องยุทธภพนิยายกำลังภายในด้วยกันกับ  ‘ดร.นิพนธ์ ศศิภานุเดช’

หากท่านยอดฝีมือสนใจใคร่อยากรู้จักวิทยายุทธเหล่านี้ให้มากขึ้นก็ขอกวักมือเรียกเข้ามาที่โรงเตี๊ยม ข้าน้อย—เสี่ยวเอ้อ ผู้รินน้ำชา จะพาท่านมาล้อมวงจิบชาร้อนๆ ในบรรยากาศสลัว พลางเล่าเรื่องราว ‘โลกภายนอก’ ของหนังสือนวนิยายกำลังภายใน

cont.