สายรุ้ง รุ่งกิจเจริญการ

หมั่งสีโสว ซือเก่เหล่าก๋าย

CLASS OF HAWKINS จัดตารางเรียนแบบสเตรนเจอร์จริงส์

ภาพ: NJORVKS

ยินดีต้อนรับเหล่านักเรียนที่รักของ Hawkins High School หลังปิดเทอมภาคฤดูร้อนที่แล้ว เหล่านักเรียนของเราใน Stranger Things Season 4 Vol. 1 ต่างทุ่มเทกายใจไปกับโครงงาน

cont.