suthasinee sutthaso

เมื่อไหร่จะได้หยิบกาแฟกับครัวซองเนยถั่วไปกินบนดวงจันทร์นะ

บันทึกการอ่านของ 'รทิมา' | BOOKMARKS

กลับมาอีกครั้งกับ ‘BOOKMARKS’ ซึ่งวันนี้เป็นคิวเจ้าของนามปากกา ‘รทิมา’ หรือ ‘เกม’ นักเขียนอิสระที่มีผลงานนิยายอย่าง ตะวันในวันรุ่งขึ้น, เมื่อความตายทำให้เราพบกัน, ก่อนสั่ง Action และ นครมัว

cont.